about-us

پلتفرم کهکشان ایران – چین، پلتفرمی است که بر ایجاد صنایع مشترک ایران و چین در حوزه بخش خصوصی در چهار رسته صنایع برق، الکترونیک، روشنایی، و لوازم برقی منزل متمرکز است. این پلتفرم همچنین در زمینه صادرات و واردات و گسترش بازار صنایع هر دو کشور در حوزه  منطقه تجاری پرشیا قصد فعالیت دارد. منطقه ای که دارای سابقه طولانی مراودات اقتصادی بوده ودر زمانی دور یک منطقه بزرگ یکپارچه بوده است. پتلفرم کهکشان ایران – چین دارای اجزای مختلفی است که در سایت آن قابل مشاهده است.

Borzoo

دو دهه زندگی و کار در حوزه صنعت و تجارت در کشور چین، و مشاهده مستقیم رشد بدون توقف این کشوردر طی این دو دهه، محمدرضا برزو کارآفرین ایرانی ساکن چین را به بهره‌گیری ازاین تجربیات در راستای ارتباطات بیشتر دو ملت ایران و چین واداشت. بازدید از کارخانجات متعدد در بیش از ۷۰ شهر از شهرهای چین در صنایع مختلف و همنشینی باعث ایده «پلتفرم تعاونی تولید و توزیع ایران – چین» شد. در طی زمان این ایده شکل کاملتری به خود گرفت و از دل آن  «پلتفرم کهکشان ایران – چین» متولد شد. مرکز توسعه مبادلات فناوری، فرهنگ و تجارت چین سومین حرکتی است که وی پس از عدم همراهی دو تن از نمایندگان اعزامی وزارت خارجه ایران در قالب سرکنسول جمهوری اسلامی و  وجود تشکیلات بدون برنامه ای همچون اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین توسط این کارآفرین ایرانی شروع شده است

مرکز توسعه مبادلات فناوری، فرهنگ و تجارت ایران – چین محلی است برای برقراری ارتباطات بخش خصوصی ایران و چین در چهارچوبه هدف گذاری های این مرکز بدون گرایشات سیاسی.
هدف این مرکز بسط و توسعه ارتباطات دو ملت ایران و چین در راستای اهداف کاملا اقتصادی است.
در مقوله فناوری و فرهنگ اگر چه بخش های غیراقتصادی را شامل می شود، اما هدف اصلی همچنان فرهنگ و فناوری اقتصادی است.

ICTCTC
CIGalxy
cicpd