خدمات ما

چه کمکی ما میکنیم ؟

small-industries

توسعه ارتباطات صنایع کوچک

در بخش صنعت هر دو کشور، صنایع فعال لزوما محدود به کارخانجات بزرگ نمی شود. در واقع اصلی ترین بخش صنعت، صنایع کوچک هستند که بیشترین سطح نیروها در آنها مشغول به کار می باشند. صنایع کوچک می توانند با مشارکت و سرمایه گذاری مشترک تبدیل به صنایع بزرگتری شده که علاوه بر تامین بازار هر دو کشور، اقدام به صادرات نیز نمایند.

iran-free-zones

توسعه ارتباطات مناطق آزاد تجاری

فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری در تمام جهان یکسان است، ممکن است که هر کشور بنا به شرایط خاص خود، محدودیت ها و تسهیلات بیشتر یا کمتری در مناطق آزاد تجاری خود داشته باشد اما تقریبا همگی از یک الگوی واحد تبعیت میکنند. مرکز توسعه مبادلات فناوری، فرهنگ و تجارت درصدد وصل مناطق آزاد تجاری کشورهای چین و ایران به یکدیگر است .

universities-connections

توسعه ارتباطات دانشگاهی

دانشگاهها، محلی هستند که متخصصینی که در شرکت های دانش بنیان مشغولند را تربیت میکنند. ارتباطات دانشگاهی می تواند به رشد شرکت های دانش بنیان کمک شایانی کند. انجام پروژه های مشترک دانشگاهی، برگزاری وبینارهای تخصصی، ارتباط گیری دانشجویان در رشته های مختلف، می تواند عامل موثری برای رشد شرکت های دانش بنیان و رشد صنعتی آن باشد.

trading

توسعه بازار صنایع غیرنفتی

اگر چه نفت و صنایع بالادستی و پایین دستی آن بزرگترین منبع درآمد دولت است، اما به دلیل آنکه «مرکز توسعه مبادلات فناوری، فرهنگ و تجارت ایران - چین» متمرکز بر بخش خصوصی است به طریق اولی آنچه در اولویت است، توسعه بازار صنایع غیر نفتی است و هدف این مرکز در توسعه این بازار «مصرف کنندگان» می باشد.

برگزاری وبینار های تجاری

با توجه به شرایط اپیدمیک به وجود آمده در جهان و محدودیت های سفر بازرگانان و فعالین اقتصادی، یکی از بهترین راههای ارتباط وبینارهای مختلف تجاری است که در طی آن ، اهالی اقتصاد می توانند بدون دغدغه شرایط و محدودیت ها به بحث و بررسی پیرامون شرایط کاری خویش بپردازند.

culture-webinar

برگزاری وبینارهای فرهنگی

فرهنگ و مقولات فرهنگی از جمله مواردی است که نیاز به کار مستمر و دائم دارد. جمع کردن اندیشمندان فرهنگی و همچنین فعالان اقتصادی این بخش به صورت حضوری و دائم مسلما اگر نگوییم امکان‌پذیر نیست اما کار سختی است، وبینارها و تماس های آنلاین می‌تواند کمک موثری به ارتباط گیری دائم این طیف باشد.